Tlumočení

Služby tlumočníka jsou dnes téměř pro každou větší firmu nezbytností, a proto se snažíme Vám nabídnout opravdu kvalifikované odborníky. Úzká specializace na dané jazyky nám umožňuje soustředit veškeré síly do konkrétní oblasti a vybrat pro Vás toho nejvhodnějšího tlumočníka a odborníka na konkrétní jazyk.

Nabízíme tyto typy tlumočení:

  • doprovodné
  • simultánní
  • konsekutivní
  • soudní

Dodáním materiálů a terminologie z tlumočeného tématu a oboru výrazně usnadníte práci tlumočníka a dosáhnete tím ještě vyšší kvality své práce. Tlumočník se při svém výkonu stává Vaším partnerem a zasvěcením do problematiky si oba usnadníte práci. Samozřejmostí je dodržování etického kodexu a mlčenlivosti, takže se v žádném případě nemusíte bát případného úniku informací.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumočení využívají firmy např. při veletrzích, návštěvách a služebních cestách po cizích zemích apod.

Simultánní tlumočení

Řečník hovoří plynule (bez pauz určených pro tlumočníka) a tlumočník za pomoci speciální techniky tlumočí řeč do cizího jazyka.

Tento druh tlumočení se objevuje nejčastěji na kongresech, konferencích a mezinárodních odborných seminářích.

Konsekutivní tlumočení

Řečník dělá během svého projevu pauzy pro tlumočníka, který převede daný úsek hovoru do cizího jazyka.

Tento druh tlumočení bývá nejčastěji využíván při obchodních jednáních, při menších konferencích, veletrzích a školeních.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení provádí tlumočník registrovaný u příslušného krajského soudu ČR a oprávněný k této činnosti. Tlumočník stvrdí svůj výkon tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem (sňatek, notářské záležitosti, soudní jednání atp.).

ShareThis